Accessibility Tools

FINT Personalmappe

Opprettelse og synkronisering av personalmapper i arkivsystemet for ansatte i virksomheten.
Sist endret: 7. mars, 2024

Målgruppe

Personalmappetjensten ble utviklet i samarbeid med Viken fylkeskommune i 2020. I dag benyttes den av Akershus, Buskerud og Østfold.

Alle fylkeskommuner som ønsker å vedlikeholde personalmapper i arkivsystemet ut fra informasjon i HR-systemet kan bestille løsningen.

 

Fordeler

Personalmapper for ansatte blir håndtert automatisk ut fra hvilken informasjon som finnes i HR-systemet. Det er i mindre grad nødvendig med manuell oppdatering og vedlikehold av personalmappene.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Kjernefunksjonalitet

  • Personalmapper blir opprettet for nye ansatte.

  • Administrativ enhet og saksbehandler blir oppdatert ved endring av leder.

  • Endrer saksstatus på personalmappen når ansatt slutter.

 

Hvordan bestille tjenesten

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggende informasjon

Hva trenger vi av informasjon?

Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten, inkludert kontaktinformasjon til en fagperson på arkiv og HR.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert av Vigo IKS: FINT Arkiv