Accessibility Tools

Tjenester

Filtrer etter stikkord

Eksamenstjenesten PAS

PAS-eksamen og PAS-prøver er UDIR sine «nyrenoverte», digitale platformer der man planlegger, administrerer og gjennomfører sentralt gitt eksamen og ulike prøver i grunnskolen og vgo.
Les mer

FINT Arkiv

Tilgjengeliggjør informasjon i ditt foretrukne sak-/arkivsystem på en standardisert måte.
Les mer

FINT Betaling (Elevfakturering)

FINT Betaling er en webapplikasjon som lar brukere opprette og sende fakturaer til studenter. Med FINT Betaling kan du enkelt velge individuelle studenter eller grupper av studenter, velge produktene som skal faktureres og sende fakturaen til et eksternt system.
Les mer

FINT by Vigo

Leveransene fra FINT består av en standardisert informasjonsmodell og API, som kan legges til grunn ved fremtidige anskaffelser av nye systemer (kravspesifikasjon), forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester (digitalisering). Det vil gi generelle besparelser og høyere kvalitet, fordi ting gjøres én gang og likt for alle fylkeskommuner.
Les mer

FINT Drosjeløyve

Felles nasjonal søknadsportal for drosjeløyve, hvor Vigo IKS håndterer informasjonsflyten mellom Altinn, søker og fagsystemene i fylkeskommunene.
Les mer

FINT Felleskomponent

FINT er felles fylkeskommunale integrasjoner og er etablerte felles prinsipper og standarder for integrasjoner. Dette omfatter en standardisert informasjonsmodell kombinert med tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom åpne, programmerbare grensesnitt (API). Disse elementene – prinsipper, informasjonsmodell og API – samarbeider for å tilby en teknologi- og leverandørnøytral løsning. Sammen former de fylkeskommunenes felles integrasjonstrategi.
Les mer