Accessibility Tools

FINT Kulturminnevern

I samarbeid med Riksantikvaren behandles nasjonale tilskuds- og dispensasjonssaker innen kulturminneforvaltningen.
Sist endret: 22. mars, 2024

Målgruppe

FINT Kulturminnevern så dagens lys i 2020, og benyttes i dag av alle landets fylkeskommuner og Byantikvaren i Oslo kommune. Tjenesten leveres i samarbeid med Riksantikvaren og Machina.

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Digisak er kulturminneforvaltningens søknadsportal, og her kan du søke om tilskudd til istandsetting, reparasjon eller sikring av ditt kulturminne. Du kan også søke om arkeologisk dispensasjon etter kulturminneloven. Ferdig behandla søknader fra Digisak overføres til organisasjonens foretrukne sak/arkiv.

Nåværende brukere av tjenesten

Alle fylkeskommuner er koblet på løsningen.

Støttede ordninger
  • Freda bygninger i privat eie

  • Fartøyvern

  • Dispensasjon for tiltak på automatisk freda kulturminner

  • Tilskudd til fredete bygninger i privat eie fra før 1537

  • Tilskudd til verdensarv

  • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

  • Tilskudd til middelalderruiner

  • Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

 

Fordeler

En nasjonal felles tjeneste for søknad om tilskudd for vern av våre felles kulturminner. Tjenesten ivaretar hele prosessen fra søknad til saksbehandling og offentlig journalføring.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her

 

Grunnleggende informasjon

Hva trenger vi av informasjon
  • Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av tjenesten

  • Kontaktinformasjon til relevante ressurser på dokumentsenteret og kulturminneforvaltningen hos dere

 

Utfyllende informasjon

Det er viktig med god kommunikasjon med relevante fagressurser for et korrekt oppsett av tjenesten.

 

Arkitekturskisse

Arkitekturskjermbilde kulturminnevern - FINT Kulturminnevern