Accessibility Tools

På denne siden får du oversikt over driftsfeil og planlagt vedlikehold i Novari sine tjenester.

Teknologiseksjonen har kontinuerlig vedlikehold av infrastrukturtjenestene til FINT.

Vedlikehold skjer etter arbeidstid annenhver tirsdag i oddetallsuke.

Det kan oppleves noe nedetid på våre tjenester under vedlikeholdsperioden, som varer frem til midnatt. 

Dersom du har noen spørsmål, ber vi deg ta kontakt via vår kundeportal https://kunde.felleskomponent.no/ eller på e-post .

Innloggingsproblemer ved bruk av ID-Porten

Det er utfordringer for innlogging ved bruk av ID-Porten. Feilen er identifisert og vi arbeider med en løsning.

Kl. 11:40. Utfordringene skal nå være løst.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: system
Startdato: 19.07.24 10:34
Sluttdato: 19.07.24 11:40
Avsluttet

Oppdatert: Utfordringer knyttet til brukerautentisering

Vi arbeider med å løse en utfordring med sertifikat som påvirker alle tjenester.

Kl. 12:14 - vi arbeider fremdeles med å løse saken.

Kl. 12:45 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 13:16 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 13:45 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 14:11 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 14:45 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 15:15 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 15:48 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 16:15 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 16:43 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 17:12 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vurderer alternative løsninger.

Kl. 17:45 - feilsøking pågår fortsatt, og vi vil komme med en ny status i morgen. Beklager ulempene dette medfører.

13.07.24

Kl. 10:18 - klienter- og adapterautentisering fungerer som normalt. Vi arbeider med brukerautentisering.

Kl. 13:00 - vi arbeider fortsatt med feilen som påvirker brukerautentisering.

Kl. 15:11 - vi har satt tjenestene tilbake til normal drift, men vil fortsette å følge med på tjenestene utover dagen.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester
Startdato: 12.07.24 11:30
Avsluttet

Vedlikehold av FINT

Vi vil gjennomføre nødvendig vedlikehold av våre løsninger tirsdag 18 juni fra 17:00 til 23:59. Dette vil medføre at FINT vil være utilgjengelig i perioder mens vedlikeholder pågår. Det vil kunne være nødvendig å restarte adaptere i etterkant av vedlikeholdsvinduet.
Opplever dere feil i etterkant og restart av adaptere ikke har hjulpet, kan dere kontakte oss via vår kundeportal https://kunde.felleskomponent.no/ eller på e-post

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: FINT
Startdato: 18.06.24 17:00
Sluttdato: 18.06.24 23:59
Avsluttet

Vedlikehold av FINT-infrastruktur

Vedlikeholdet gjelder oppgradering av FINT-infrastruktur.

Det kan derfor under dette vedlikeholdet kunne oppleves noe nedetid på våre tjenester.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester / system
Startdato: 11.06.24 17:00
Sluttdato: 11.06.24 23:59
Avsluttet

Ny release av Informasjonsmodellen, versjon 3.18

Vi ønsker å informere om at nyeste versjon av Informasjonsmodellen, versjon 3.18.0, tilgjengeliggjøres i Beta-miljøet 18 juni.

Viser til tidligere høringsnotat og e-post sendt ut 31.05.24. https://fintlabs.atlassian.net/wiki/spaces/informasjonsmodellen/pages/782237768/v3.18.0+-+h+ringsutkast

Oppgradering av endringene til API miljøet vil påfølgende skje 25 juni.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: FINT
Startdato: 18.06.24 00:00
Sluttdato: 26.06.24 00:00
Planlagt

Vedlikehold av FINT

Vedlikeholdet gjelder oppgradering av FINT-infrastruktur og utrulling av FINT-Informasjonsmodell 3.17 i API miljøet.

Det kan derfor under dette vedlikeholdet kunne oppleves noe nedetid på våre tjenester.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester
Startdato: 04.06.24 17:00
Sluttdato: 04.06.24 20:00
Avsluttet