Accessibility Tools

På denne siden får du oversikt over driftsfeil og planlagt vedlikehold i Novari sine tjenester.

Teknologiseksjonen har kontinuerlig vedlikehold av infrastrukturtjenestene til FINT.

Vedlikehold skjer etter arbeidstid annenhver tirsdag i oddetallsuke.

Det kan oppleves noe nedetid på våre tjenester under vedlikeholdsperioden, som varer frem til midnatt. 

Dersom du har noen spørsmål, ber vi deg ta kontakt via vår kundeportal https://kunde.felleskomponent.no/ eller på e-post .

Utfordringer knyttet til sertifikatfeil

Vi arbeider med å løse en utfordring med sertifikat som påvirker alle tjenester.

Kl. 12:14 - vi arbeider fremdeles med å løse saken.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester
Startdato: 12.07.24 11:30
Åpen

Vedlikehold av FINT

Vi vil gjennomføre nødvendig vedlikehold av våre løsninger tirsdag 18 juni fra 17:00 til 23:59. Dette vil medføre at FINT vil være utilgjengelig i perioder mens vedlikeholder pågår. Det vil kunne være nødvendig å restarte adaptere i etterkant av vedlikeholdsvinduet.
Opplever dere feil i etterkant og restart av adaptere ikke har hjulpet, kan dere kontakte oss via vår kundeportal https://kunde.felleskomponent.no/ eller på e-post

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: FINT
Startdato: 18.06.24 17:00
Sluttdato: 18.06.24 23:59
Planlagt

Vedlikehold av FINT-infrastruktur

Vedlikeholdet gjelder oppgradering av FINT-infrastruktur.

Det kan derfor under dette vedlikeholdet kunne oppleves noe nedetid på våre tjenester.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester / system
Startdato: 11.06.24 17:00
Sluttdato: 11.06.24 23:59
Avsluttet

Ny release av Informasjonsmodellen, versjon 3.18

Vi ønsker å informere om at nyeste versjon av Informasjonsmodellen, versjon 3.18.0, tilgjengeliggjøres i Beta-miljøet 18 juni.

Viser til tidligere høringsnotat og e-post sendt ut 31.05.24. https://fintlabs.atlassian.net/wiki/spaces/informasjonsmodellen/pages/782237768/v3.18.0+-+h+ringsutkast

Oppgradering av endringene til API miljøet vil påfølgende skje 25 juni.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: FINT
Startdato: 18.06.24 00:00
Sluttdato: 26.06.24 00:00
Planlagt

Vedlikehold av FINT

Vedlikeholdet gjelder oppgradering av FINT-infrastruktur og utrulling av FINT-Informasjonsmodell 3.17 i API miljøet.

Det kan derfor under dette vedlikeholdet kunne oppleves noe nedetid på våre tjenester.

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: Alle Tjenester
Startdato: 04.06.24 17:00
Sluttdato: 04.06.24 20:00
Avsluttet

VigoBAS Start-Glemt portal er oppdatert til ny versjon

Vi har oppdatert vår VigoBAS Start-Glemt portal til versjon 1.8.0, med støtte for Captcha verifisering.
Vi anbefaler IT-avdelingen i hvert fylke om å implementere og ta i bruk denne versjonen.

Les mer her:
https://github.com/FINTLabs/vigobas-startglemt-portal

Last ned ny versjon her:
https://github.com/FINTLabs/vigobas-startglemt-portal/releases/download/1.8.2/vigobas-start-1.8.2.zip

T

Berørt: Alle Fylkeskommuner
Tjenester: system
Startdato: 12.03.24 00:00
Avsluttet