Accessibility Tools

HMSREG

Sist endret: 13. mai, 2024

Våren 2024 innførte alle fylkeskommunene i Norge systemet HMSREG; et felles verktøy for oppfølging av seriøsitet, HMS og miljøpåvirkning i deres bygg- og anleggsprosjekter.
Systemet kan benyttes av både byggherren og entreprenører (EN). Entreprenør/underentreprenør (UE) inviteres som bruker av systemet og kan igjen invitere sine kontraktsparter til å bruke løsningen.

HMSREG gir byggherre og hoved entreprenør:
• effektiv samhandling med alle leverandører for etterlevelse av lov, forskrift og seriøsitetsbestemmelser.
• kontroll over alle leverandører og mannskaper
• oversikt over utslipp og avfall.

Alle fylkeskommuner har i HMSREG moduler for seriøsitet, Rapportering uønskede hendelser (RUH), Rapportering Ytre miljø og Risikostyringsverktøy.

HMSREG moduler - HMSREG

Det benyttes informasjon fra offentlige og private samarbeidspartnere gjennom integrasjoner, samt fra aktører som tilbyr system for adgangskontroll. Eksempler på integrasjoner i systemet i dag er Arbeidstilsynet, Prosjekt Fareblind, startBANK og Brønnøysundregistrene. HMSREG har integrasjoner som henter passeringsdata fra en rekke adgangskontrollsystemer. Oversikt over samarbeidspartnere og integrasjoner finner her.

Hvordan komme i gang?
Kontakt byggherre for å avklare hvordan systemet skal benyttes i prosjektet.
Generell brukerstøtte (brukerveiledning) er tilgengelig allerede før du logger inn, denne finner du her.
I brukerstøtten vil man finne all nødvendig hjelp til bruk av systemet. Brukerstøtten inneholder artikler og videoer som hjelper deg med de oppgavene du skal gjennomføre.
Når du er logget inn i systemet, finner du «brukerstøtte» oppe til høyre i mastermenyen.

Leverandøren har laget et faktaark for underleverandører.
Dette finner du her

Relaterte tjenester