Accessibility Tools

Novari IKS ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og teknologi.

Hvem er Novari IKS?

novari iks midlertidig logo

Novari IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Novari IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 40 faste ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Vigo values illustration Samhandle Samordne Samarbeide

Siste nyheter​

Bilde av årsmeldingens forside

Årsmelding 2023

Årsmeldingen for 2023 er nå godkjent i vårt representantskap.
Les mer
Bilde av person som skriver på en pc. Photo by Glenn Carstens Peters / Unsplash

Tilbakemelding på lokalt gitt skriftlig eksamensoppgaver våren 2024

Novari IKS og fylkeskommunene ønsker tilbakemeldinger på lokalt gitt skriftlig eksamensoppgaver gitt i landssamarbeidet våren 2024.
Les mer
Untitled design 1 - Hjem

Nominert til digitaliseringsprisen: Juridisk arbeid om roller og ansvar mellom kommunal sektor og staten

Kommunal sektor og Kulturtanken er nominert til digitaliseringsprisen for sitt arbeid med utforming av avtaler og juridiske rammebetingelser i løsninger som staten eier og kommunal sektor bruker. Dette arbeidet skaper presedens for utvikling og bruk av nasjonale felles saksbehandlingsløsninger for stat, fylkeskommuner og kommuner. Anne Mette Dørum, som nå jobber i Novari IKS, har vært helt sentral i arbeidet og omtales særskilt i nominasjonen.
Les mer

Viktige datoer

Det er ingen kommende hendelser.