Accessibility Tools

Seksjon

Teknologi

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi. Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Våre nasjonale fellestjenester etterspørres av flere nasjonale samfunnsaktører som ønsker å utvikle nye tjenester. Selskapet er i vekst, og antall ansatte har økt fra 10 ansatte i 2020 til over 40 ansatte høsten 2023. I tillegg til faste ansatte, frikjøper selskapet medarbeidere fra fylkeskommunene rundt om i landet som støtter opp om utviklingsprosesser og forvaltningsoppgaver. Vi har hovedkontor i Porsgrunn og planlegger også å tilby kontorplasser i Oslo-området i løpet av 2024.

Nytt innen Teknologi

Representantskapet i Novari IKS møttes i Porsgrunn

Representantskapet er Novari IKS sitt øverste organ og selskapets øverste myndighet. Til vanlig møtes representantskapet på Gardermoen av praktiske årsaker, men nylig ble historiens første representantskapsmøte gjennomført i Novari IKS sine lokaler i Porsgrunn.

Les mer…

Representantskapet i Novari IKS

Tjenester fra seksjon teknologi

Her kommer det etter hvert informasjon om tjenester fra seksjon teknologi.