Accessibility Tools

Seksjon

Samferdsel

Seksjon Samferdsel i Vigo IKS ivaretar felles IKT-tjenester innenfor Samferdsel i fylkeskommunene og ble opprettet tidlig i 2022. Behovet oppsto som et resultat av regionsreformen 01.01.2020, der fylkeskommunene overtok ansvaret for den praktiske veiadministrasjonen på fylkesvei. Seksjonen har etablert en bred portefølje av IT-systemer, løsninger og avtaler.

Nytt innen Samferdsel

Status HMSREG

Prosjektet byggherre HMS avsluttes og forvaltning og videreutvikling av HMSREG startes.

Les mer…

Avtale mellom Vigo IKS og HMSREG

Seksjon samferdsel

Velg hva du vil lese mer om i menyen under.