Accessibility Tools

Seksjon

Utdanning

Utdanningsseksjonen i Novari IKS forvalter fylkeskommunenes IKT-systemer for videregående opplæring (vgo). Herunder søking og inntak til videregående opplæring, administrasjon av lærlingeordningen, administrasjonssystem for elevadministrasjon, gjennomføring av eksamen og informasjonsnettsted for de som skal velge utdanning innen vgo. I tillegg kvalitetssikring av elev- og lærlingdata og ansvar for nasjonal kodeverksdatabase. Vi har ansvar for utvikling og drift av IKT- verktøy for rapportering og kvalitets­oppfølging for fylkeskommunene samt ulike kvalitets­prosjekter rundt de IKT systemene vi har ansvar for.

Nytt innen Utdanning

Tilbakemelding på lokalt gitt skriftlig eksamensoppgaver våren 2024

Novari IKS og fylkeskommunene ønsker tilbakemeldinger på lokalt gitt skriftlig eksamensoppgaver gitt i landssamarbeidet våren 2024.

Les mer…

Bilde av person som skriver på en pc. Photo by Glenn Carstens Peters / Unsplash

Områder innen videregående opplæring

I menyen under finner du lenker til informasjon om de ulike områdene