Accessibility Tools

FINT Felleskomponent

FINT er felles fylkeskommunale integrasjoner og er etablerte felles prinsipper og standarder for integrasjoner. Dette omfatter en standardisert informasjonsmodell kombinert med tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom åpne, programmerbare grensesnitt (API). Disse elementene – prinsipper, informasjonsmodell og API – samarbeider for å tilby en teknologi- og leverandørnøytral løsning. Sammen former de fylkeskommunenes felles integrasjonstrategi.
Sist endret: 7. mars, 2024

Målgruppe:

Ved anskaffelser av nye systemer, oppgradering av eksisterende tjenester eller utvikling av nye, bør bruk av FINT vurderes. Selv om mange teknologer, som utviklere og IT-support, benytter FINT, er dens fordeler av strategisk betydning. Derfor bør produkteiere, forretnings- og løsningsarkitekter, samt IT-ledere involveres når FINT vurderes i forbindelse med etablering eller endringer i fylkeskommunens teknologiske arkitektur.

 

Fordeler:

Felles økosystem: Som en etablert, felles fylkeskommunal ramme, gir FINT prinsipper, arkitektur og struktur til et økosystem for integrasjoner mellom ulike datasystemer. I tillegg til sine rent tekniske API-er er FINT like mye den samordnede arbeidsflyt og etablerte prosesser for remodelering av informasjonsmodellen og etablering av nye integrasjoner. Dette bidrar til å forbedre produktiviteten og konsistens.

 

Deling og gjenbruk av data: Ved å følge retningslinjene for tilgjengeliggjøring av offentlige data, tilrettelegger FINT for at data er tilgjengelig i god datakvalitet og unngår innlåsing av data i system-spesifikke formater. Dette åpner for enkelt gjenbruke data og fremme effektiv deling av informasjon, noe som er kritisk for levering av sammenhengende tjenester.

 

Veletablerte teknologistandarder: FINTs bruk av veletablerte teknologistandarder som REST API og GraphQL bør gi en mer effektiv utviklingsprosessen og forbedre den overordnede brukeropplevelsen for utviklere (DevEx). For eksempel ved at datamodellen er tilgjengelig for Java eller C#-utviklere.

 

Observerbarhet: Ulike verktøy gir FINTs brukere til til innsyn og overvåking av systemet. Som integrasjonsverktøy kan man da observere data mellom ulike systemer, som kan forenkle feilsøkinsprosesser.

 

Informasjossikkerhet: Løsningen er utarbeidet for å ivareta informasjonssikkerhet på høyeste nivå. Ved å prioritere datasikkerhet sikrer FINT at dataene er trygge, integriteten er opprettholdt, og at informasjonen er tilgjengelig når det er nødvendig, alt mens man overholder strenge regulative standarder.

 

Effektivisering: Som en en integrasjonsplattform fremmer FINT sømløs kommunikasjon mellom applikasjoner, minimerer manuelt arbeid og dobbeltarbeid, gir en helhetlig plattform for integrasjon av data som styrker beslutningsprosesser og fører til kostnadsbesparelser ved å unngå feil og unødvendige prosesser.

 

Innovativ skytjeneste: FINT leveres som en software-as-a-service. Tjenesten blir forvaltet, videreutviklet og driftet av Vigo IKS.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Hver fylkeskommune har en “juridisk ansvarlig” med tilgang til kundeportalen. Denne personen kan også gi tilgang til andre medarbeidere. Innenfor denne portalen administreres tilgangen til FINT ved opprettelse av kontoer for både klienter (konsumenter) og adaptere (tilbydere).