Accessibility Tools

Kulturtanken

Den kulturelle skolesekken
Sist endret: 7. mars, 2024

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skolene i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering og programmering, men kommunene har også mulighet for å utvikle egne program lokalt.

FINT har utviklet et API for Den Kulturelle Skolesekken som bidrar til å effektivisere dagens manuelle håndtering av informasjon om skoler, elevtall, trinn, klasser m.m. i DKS portal og fagsystem. For at API-et skal fungere etter hensikten er det behov for tilgang til skoledata hos hvert enkelt fylke.

 

Målgruppe:

Fylkeskommuner

Hvordan bestille tjenesten?

Bestilles via kundeportalen.