Accessibility Tools

Personvern og Retningslinjer

Sist endret: 7. mars, 2024

Novari IKS ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunens felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og fellestjenester.

Rett til personvern og taushetsplikt

Som bruker av www.vigoiks.no skal du føle deg trygg på at vi håndterer personopplysninger om deg på en sikker og forsvarlig måte. Dette gjelder også våre samarbeidspartnere. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er knyttet til lovpålagte oppgaver – som vi utfører på vegne av våre eiere.


Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger

Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.


Personvernombud

Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål til Vigo IKS sin etterlevelse av personvernreglene.


Kontaktinformasjon:

Erik Hesmyr
Telefon: 90 09 07 04
E-post:


Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tar kontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre.


Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. Enkelte opplysninger skal oppbevares en bestemt periode, i henhold til regnskapsloven og arkivloven.


Videreformidling

Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette.


Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene.


Trafikkanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyene:

  • Hotjar

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vigo IKS anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke denne brukes til å identifisere den enkelte brukeren.


Informasjonskapsler – cookies

Novari IKS benytter informasjonskapsler (cookies), på våre nettsider.

Dette er knyttet til bl.a. statistikk- og skjemaløsninger.

Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å gjøre endringer i innstillingene på din nettleser.