Accessibility Tools

Seksjon

Samråd

I forbindelse med utvidelse av tjenesteområder i selskapet var det et behov for å etablere en ny seksjon. Seksjonen samhandling og rådgivning ble opprettet i juni 2023, og består av én seksjonsleder og 8 medarbeidere.  Seksjonen jobber for at tjenester til fylkeskommunene skal gi en merverdi, samt at vi skal bidra til å skape mest mulig helhetlige sammenhengende digitale tjenester. For å realisere regjeringens ambisjon om én offentlig digital sektor, bidrar seksjonen med ressurser som er koordinerende, rådgivende og utførende. 

Nytt innen Samhandling og Rådgivning

Digitalisering i den offentlige tannhelsetjenesten – munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt.

Fylkeskommunekollegiet besluttet 1. september 2023 at fylkeskommunene starter et felles arbeid med formål å avklare videre tilnærming og innretning til journalsystem for tannhelse. "Starte sammen fasen" er nå levert. Torsdag 18.april ble arbeidet forankret i fylkeskommunekollegiet med tilhørende støtte til å starte "Forme sammen fasen."

Les mer…

Bilde av en jente som pusser tennene med en rød tannbørste.

Samråd

Her kan du lese mer om seksjonen og prosjekter under Novari samhandling og rådgivning