Accessibility Tools

FINT Profilbilde

Tjenesten tilbyr en sentral og sikker lagringsplass der leverandører kan laste opp profilbilder. Tjenesten tilbyr også et felles API hvor skoleadaministrative systemer og andre kan hente ned profilbilder.
Sist endret: 12. juni, 2024

Målgruppe:

Alle fylkeskommuner med behov for sentralisert lagring av profilbilder.

 

Fordeler:

Ett sentralt lager for alle profilbilder. Kan kombineres med FINT-Samtykke som er en egen tjeneste.

Arkitekturskisse:

profilbilde - FINT Profilbilde

 

Hvordan bestille tjenesten?

Ta kontakt med VIGO IKS.

 

Grunnleggende informasjon:

Hva trenger vi av informasjon?

  • Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert av Vigo IKS

  • Evt FINT-Samtykke hvis denne skal benyttes til å innhente samtykke til bruk av profilbilde.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert fra andre leverandører

  • Fylke må ha avtale med en fotograf/bildeleverandør som kan laste opp bildene til FINT, alternativt ha egne løsninger for dette.