Accessibility Tools

FINT Samtykke

Tjeneste som består av en frontend for å vise behandlinger med funksjonalitet til at bruker kan gi eller trekke samtykke til den gitte behandlingen.
Sist endret: 7. mars, 2024

En behandling består av en tjeneste (hvilken tjeneste er det som vil ha dette samtykket feks VIS), en personopplysning (hva bes det om samtykke til, feks bilde eller mobilnummer) og ett formål (hvorfor trenger denne tjenesten ditt samtykke til å benytte personopplysningen, feks vise bilde av eleven på elevkort).

Behandlingene som brukerene kan gi eller trekke samtykke til administreres av fylkeskommunen via ett admingrensesnitt i kundeportalen (release høst 2023).

Tjenestene som inngår i en behandling har ett felles vokabular som administreres av Vigo.

I tillegg består tjenesten av en backend som kommuniserer med FINT Core og oppdaterer samtykkene som er gitt eller trukket.

Målgruppe

Alle elever og ansatte i fylkeskommunene.

Fordeler

Samtykker gitt av elever eller ansatte til gitte tjenester samles til ett felles sted. Leverandører kan da sjekke FINT om samtykke er gitt før de henter personopplysningen. Leverandører kan også lage integrasjoner som oppdaterer samtykke i FINT selv, feks kan de be om samtykke til bruk av profilbilde inne i en app og samtykke oppdateres i FINT. Samtykket til denne behandlingen vil da også vises i samtykkeportalen som viser alle behandlinger med tilhørende samtykker for brukeren.

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS for bestilling.

 

Utfyllende informasjon

Se arkitekturskisse under.

Når en bruker aksesserer samtykketjenesten (1) er hen autentisert i egen azure ad og det overføres ett jvt-token som minimum inneholder employeeid eller studentnumber og roles (2). Samtykketjenesten vil da spørre FINT (3) etter personinformasjon basert på studentnumber eller employeeid og hente behandlinger og evt samtykker hen har gitt/trukket.

Samtykkene som brukerene har gitt/trukket sammen med de behandlinger og tjenester som fylket har satt opp blir lagret i en egen database (4).

Pr idag er det ikke noe grensesnitt for å administrere tjenester og behandlinger så dette må inntil videre gjøres av VIGO. Dette vil komme i adminportalen på sikt.

 

Arkitekturskisse:

Samtykke - FINT Samtykke