Accessibility Tools

FINT Flyt

Fint Flyt er en integrasjonsplattform utviklet for å forenkle og redusere antall integrasjoner mellom fagsystemer.
Sist endret: 7. mars, 2024

Behovet for overføring av data mellom fagsystemer i fylkeskommunene øker i takt med digitaliseringen av offentlig sektor. For å møte dette behovet på en effektiv måte, ble idéen om Fint Flyt til.

Fylkeskommunene behandler i dag store mengder data med alt fra søknader, tillatelser, henvisninger, samtykke, rapporter m.m. I de fleste tilfeller må disse dataene overføres til andre systemer som f.eks ulike arkivsystem eller økonomisystem for fakturering og utbetaling. I fylkeskommunene brukes det svært mange forskjellige fagsystemer som ikke nødvendigvis snakker samme språk.

Tidligere har det blitt laget integrasjoner gjennom FINT-plattformen for hver type dataoverføring. Fint Flyt forenkler denne prosessen ved å la brukeren gjøre selve dataomformingen selv uten å involvere en utvikler. Denne vil da tilpasses destinasjonen den skal videresendes til.

Eksempler på bruk:

 • eGrunnerverv (Nye Veier med digitalt grunnerverv | Nye Veier AS) sender nå grunnerverv saker direkte til arkivsystem(Elements) gjennom integrasjoner satt opp i FINT Flyt.
 • Viken (Viken fylkeskommune) sender nå saker fra sin skjemaløsning direkte til arkivsystem(Elements) gjennom integrasjoner satt opp i FINT Flyt.

Støttede arkivsystemer:

 • Elements
 • Public 360
 • WebSak

Gevinster:

 • Store tids og kostnadsbesparing ved oppsett av nye integrasjoner
 • Forenkler og redusere antall integrasjoner
 • Øke informasjonsflyten
 • Gjøre det mulig for ikke-teknisk personell å etablere integrasjoner
 • Tilby et oversiktlig og enkelt verktøy for dataomforming
 • Tilpasse seg eksterne systemer for mottak og sending av data
 • Støtte for verdikonvertering

Målgruppe:

FINT FLYT er designet for å kunne overføre informasjon fra et fagsystem til et annet. Overføring av informasjon fra eGrunnerverv til fylkeskommunens arkiv er et godt eksempel på anvendelsesområder.

Arkitekturskisse for integrasjon med arkiv:

Fint flyt arkitektur - FINT Flyt

 

 

Fordeler:

Sammenlignet med å sette opp en integrasjon programmatisk, vil Fint-Flyt gi store tidsmessige og kostnadsmessige besparelser når nye integrasjoner skal settes opp og vedlikeholdes.

Domeneeksperter har mulighet til å etablere og vedlikeholde integrasjoner uten å involvere teknisk personell.

Ved å samle flere integrasjoner og fylkeskommuner i én plattform vil man få felles nytte av plattformens funksjoner. Dette kan for eksempel være feilrettingsverktøy, oppsett for datakonvertering, metrikker og statistikk. Jo fler som bruker plattformen, jo mer verdi får man igjen for ressursene som investeres i den.

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.