Accessibility Tools

FINT Arkiv

Tilgjengeliggjør informasjon i ditt foretrukne sak-/arkivsystem på en standardisert måte.
Sist endret: 7. mars, 2024

Målgruppe

Fagsystemer og andre tjenster som trenger å utveksle informasjon med arkivsystemene i fylkeskommunene vil nyte godt av arbeidet som er lagt ned i FINT Arkiv.

FINT Arkiv benyttes av alle landets fylkeskommuner, Byantikvaren og Bymiljøetaten i Oslo samt Sametinget.

Fordeler

Med FINT Arkiv får fylkeskommunene et API med en felles informasjonsmodell for standardisert utveksling av arkivinformasjon.

 

Kjernefunksjonalitet

  • Hente ut saker

  • Opprette nye saker

  • Opprette nye jorunalposter

  • Søke etter saker med OData-filter

  • Hente ut kodeverk

 

Sak/arkivsystem som kan brukes med FINT Arkiv

  • Tietoevry Public 360º

  • Sikri Elements/ePhorte

  • Acos WebSak (GeoIntegrasjon: GI-Arkiv)

  • KS Fiks SvarUT

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggende informasjon

Hva trenger vi av informasjon

Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten, inkludert kontaktinformasjon til en fagperson på arkiv.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert av Novari IKS

Drosjelyøve, Digisak, Personalmappe, FINT Flyt

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert fra andre leverandører

eGrunnerverv, Acos Interact

 

Arkitekturskisse

Skjermbilde 2024 02 19 100107 - FINT Arkiv