Accessibility Tools

FINT by Vigo

Leveransene fra FINT består av en standardisert informasjonsmodell og API, som kan legges til grunn ved fremtidige anskaffelser av nye systemer (kravspesifikasjon), forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester (digitalisering). Det vil gi generelle besparelser og høyere kvalitet, fordi ting gjøres én gang og likt for alle fylkeskommuner.
Sist endret: 7. mars, 2024

FINT (Felles Fylkeskommunale INTegrasjoner) er et felles fylkeskommunalt prosjekt som startet høsten 2015. Målet til FINT er å forenkle digitalisering i offentlig sektor ved å lage standardiserte felleskomponenter og informasjonsmodeller.

FINT skal sørge for bedre integrasjoner og dataflyt i fylkeskommunene innen alle tjenesteområder, med et spesielt fokus på innføring av nytt fagsystem for videregående skole (Visma InSchool).

FINT ble etablert i 2015 for å utarbeide felles prinsipper og standarder for integrasjoner for fylkeskommunene. Kombinasjonen av en standardisert informasjonsmodell og tilgjengeliggjøring av informasjon over åpne programmerbare grensesnitt (API) er bærebjelkene i strategien bak FINT. Prinsipper, informasjonsmodell og grensesnitt spiller sammen i en teknologi- og leverandøruavhengig løsning og utgjør en felles fylkeskommunal integrasjonsstrategi.

Leveranser fra FINT kan legges til grunn ved fremtidige anskaffelser av nye systemer (kravspesifikasjon), forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester (digitalisering). Det vil gi generelle besparelser og høyere kvalitet, fordi ting gjøres én gang og likt for alle (fylkes)kommuner.

Arbeidet og metodikken til FINT er tett knyttet opp mot Rammeverk for informasjonsforvaltning og Felles datakatalog fra Digitaliseringsdirektoratet og Brønnøysundregistrene m.fl.

FINTLabs har tatt over stafettpinnen etter FINT-prosjektet og forvaltes av Vigo IKS.