Accessibility Tools

FINT KONTROLL

FINT Kontroll er ressursstyringsportal/forvaltningsmodul for applikasjoner, tjenester og administrasjon av tilganger til disse som ett første steg. På sikt ser vi for oss at denne portalen skal kunne inneholde funksjonalitet for internettstyring, samtykke, og andre tjenester. Alle tjenestene vil benytte samme grunndata/autorisasjonsmodul og administreres via samme grensesnitt.
Sist endret: 7. mars, 2024

Denne tjensten vil på sikt avløse dagens VIGO-BAS administrasjonsportal. Løsningen er uavhengig av IDM slik at vi forutsetter ikke at fylkene benytter VIGO-BAS IDM, men kan bruke hvilken som helst IDM for å populere brukere til AD/Azure AD.

Arkitekturskisse:

FINT Kontroll oversikt - FINT KONTROLL
FINT Kontroll oversikt

Målgruppe

I første omgang ansatte i fylkeskommunen med behov for å administrere applikasjoner og tjenester.

Fordeler

Løsningen vil forenkle administrasjonen av ressurser innenfor en organisasjon og på tvers organisasjoner der det er opprettet felles IT-tjenester for disse. Tilgangen til de ulike funksjonene i tjenesten kan styres vha roller som fylkeskommunen selv administrerer.

Hvordan bestille tjenesten?

Denne tjenesten er under utvikling. Viken har som mål å ta denne i bruk 1/1-24 for å administrere lisenser og tjenester i de tre nye fylkene. Første versjon vil kun behandle administrative lisenser og tjenester. For skoler/utdanningslisenser vil dette være på plass iløpet av våren 24. Informasjon om hvordan denne tjenesten kan bestilles vil vi informere om når vi nærmer oss ferdigstillelse av 1 versjon.