Accessibility Tools

Kvalitetssikring av elevdata

Her finner du nyttig informasjon vedrørende:

  • Kodeverk innen videregående opplæring
  • Kvalitetssikring av data i forbindelse med overføring fra de skoleadministrative systemene til VIGO systemet.
  • Kvalitetssikring av data før levering av statistikk til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet
  • Årshjul
Sist endret: 4. juni, 2024

Kodeverk

Her vil du finne informasjon om kodeverk som benyttes innen videregående opplæring.

VIGO Kodeverksbase finner du alt kodeverk som kommer fra Grep og det som er spesielt for VIGO applikasjonen.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du oversikt over kodeverket som ligger inn under tilbudsstrukturen.

Årshjul VIGO Opplæring

Årshjulet skal være et nyttig verktøy i forbindelse med rapportering innen området videregående opplæring.

Her får du en oversikt over når det skal rapporteres, fra hvem og til hvem, og hva som skal rapporteres. Årshjulet viser også dato for andre viktige frister gjennom året.

Årshjulet oppdateres av Novari IKS.

Årshjulet for VIGO opplæring skoleåret 2023-2024 finner du her:

Brukerdokumentasjon

Det er snart tid for å levere statistikk til SSB og Udir vedrørende videregående opplæring. Dette gjelder ssbResultat/ssbResultatfag og ssbElev/ssbElevfag.

Frist for endelig levering av ssbResultat og ssbResultatfag er søndag 24. september (dvs siste arbeidsdag fredag 22. september). IST leverer fil til Udir mandag 25. september.

ssbElev og ssbElevfag har frist for 1. levering tirsdag 24. oktober (IST leverer fil til Udir onsdag 25. oktober) og endelig levering tirsdag 07. november (IST leverer data til Udir 08. november).

Det er utarbeidet en brukerveiledning for rapportering av statistikk til SSB og Utdanningsdirektoratet. Oppdatert veiledning for 2023 finner du her:.

SSB_Udir_2023_Veiledning-11-08-2023

Se også Grensesnitt VIGO / UDIR-SSB

Spørsmål om statistikken kan rettes til Trude Riple på mobil 908 99 379 eller e-post:

Se nærmere informasjon i Registreringshåndboken.

For å få riktig offentlig statistikk om elever som får spesialundervisning er det viktig at gjeldende føringsreglene følges.

Med IOP-fagkoder mener vi IOP1000, IOP2000, IOP3000, IOP4000 eller IOP5000.

Med teksten “beregnes i Vigo” mener vi at elevstatus maskinelt beregnes i VIGO når data overføres fra de skoleadministrative systemene til VIGO. Skolene behøver ikke legge inn elevstatus på disse elevene.


Endringene finner dere i følgende dokumenter:

Regler for registrering av spesialundervisning pr 22-05-2024

Det er Utdanningsdirektoratet sitt skriv Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2024 som gjelder i forhold til utskriving av dokumentasjon etter endt opplæring.

Det er utarbeidet brukerhåndbøker til hjelp for skolene i forbindelse med elevdata. Disse gir nyttig informasjon om føring og kvalitetssikring av elevdata som skal leveres til VIGO.

VIGO leverer elevdata videre til Utdanningsdirektoratet (Udir) Statistisk sentralbyrå (SSB) og Lånekassen. Data i VIGO blir også benyttet til å skrive ut dokumentasjon for fagopplæring. Fagopplæring leverer vitnemål til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Det er utarbeidet en registreringshåndbok for viktige variabler i forbindelse med ovennevnte datalevering. Denne finner du på Utdanningsdirektoratet.

Det foreligger grensesnitt for overføring av data mellom de skoleadministrative systemene og VIGO.


Brukerhåndbok for Visma InSchool (ViS)

Gjelder for offentlige videregående skoler i alle fylker og for private videregående skoler som benytter ViS.

BRUKERHÅNDBOK ViS-VIGO versjon 8


Brukerhåndbok for IST Administrasjon (Everyday)

Gjelder for private videregående skoler som benytter Everyday.

Brukerhandbok_ISTadministrasjon_Versjon_3.0_-_03_06_2022.pdf


Brukerhåndbok for iSkole

Gjelder for private videregående skoler som benytter iSkole.

Brukerhåndbok iSkole Versjon 2023

Det er viktig for all offentlig statistikk at eleven, privatisten, kandidaten (voksen) og lærlingen/lærekandidaten får registrert riktig fullførtkode.

Regler for registrering av fullførtkoder i videregående opplæring er oppdatert 22.05.2024 og du finner oversikten ved å trykke på denne lenken:

Fullførtkoder for skoleåret 2023-2024- oppdatert 22-05-2024

Dokumentet må ses i sammenheng med samme variabel i Registreringshåndboken og brukerhåndbøkene for de skoleadministrative systemene (Se i nedtrekksfeltet over).

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon