Accessibility Tools

Fagkoder

Alle fag i videregående opplæring har egne fagkoder. Fagkodene finner du i VIGO Kodeverksbase eller på udir.no.

udir.no finner du også oversikt over hvilke nye fagkoder for LK20 og som erstatter fagkoder fra LK06.

Sist endret: 7. mars, 2024

Fagkoden FBJ9000

Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb

Fagkoden FBJ9000 «Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb» benyttes for å angi antall timer teoriopplæring kandidater får i forbindelse med opplæring Fagbrev på jobb.

Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB.

Fagkoder for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag. Det er laget egne læreplaner.

Det er opprettet egne fagkoder for de enkelte modulene:

Salgsfaget

SLGV100, SLGV101, SLGV102, SLGV103, SLGV104


Logistikkfaget

LOGV100, LOGV101, LOGV102, LOGV103, LOGV104, LOGV105, LOGV106


Gjenvinningsfaget

GJEV100, GJEV101, GJEV102, GJVE103, GJVE104, GJVE105


Kokkfaget

KOKV100, KOKV101, KOKV102, KOKV103, KOKV104, KOKV105, KOKV106


Industrikokkfaget

IKOV100, IKOV101, IKOV102, IKOV103, IKOV104, IKOV105


Produksjonsteknikkfaget

PRTV100, PRTV101, PRTV102, PRTV103, PRTV104, PRTV105


Fiske og fangst

FFAV100, FFAV101, FFAV102, FFAV103, FFAV104, FFAV105, FFAV106


Renholdsoperatørfaget

RHOV100, RHOV101, RHOV102, RHOV103, RHOV104


Helsearbeiderfaget

HEAV100, HEAV101, HEAV102, HEAV103, HEAV1004


Betongfaget

BETV100, BETV101, BETV102, BETV1003, BETV104


Målarfaget

MALV100, MALV101, MALV102, MALV103, MALV104, MALV105


Røyrleggarfaget

RLFV100, RLFV101, RLFV102, RLFV103


Tre- og bygginnredningsfaget

TBYV100, TBYV101, TBYV102, TBYV1003, TBYV104


xxxV100 er felles for alle programområdene – Inngang til modulstrukturert fag og yrkesopplæring.

Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøve må deltakeren i forsøket ha fått vurdering «Godkjent» i alle modulene.

Fagkode for praksisbrevprøven

Det er opprettet en felles fagkode for praksisbrevprøven.

Praksisbrevordning er en ny opplæringsordning innen yrkesfag. Viser til Rundskriv Udir 2-2017.

Koden er PRA3210 – Praksisbrevprøve.

Fagkode FOS9000 - Fagopplæring i skole - lærefag Vg3

Fagkoden skal benyttes for lærlinger som får fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole).

Det skal ikke settes karakter på fagkoden og det er ikke nødvendig å legge inn elevtimer på faget. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3F— (alt. xxxxx3F1– og xxxxx3F2–) og xxxxx3H— (xxxxx = aktuell programområdekode). Koden er tenkt brukt for å knytte elevenes opplæring til lærerne.

Informasjon om retningslinjer for registrering av lærlinger/lærekandidater med fagopplæring i skole finner du her:

Fagopplaering-i-skole-19-10-2015.pdf


Retningslinjene gjelder både for registrering i de skoleadministrative systemene (for skoledelen) og i VIGO (fagopplæringsdelen).

Fagkode TEO9000 - Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag

Enkelte fylkeskommuner gir en komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater, eller lærlinger med full opplæring i bedrift, som skal ta skriftlig eksamen på Vg3.

For denne elevgruppen er det opprettet en ny fagkode: TEO9000 – Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag.

Fagkoden har ikke et fastsatt timetall. Den enkelte skole må derfor legge inn aktuelt timetall for hver enkelt elev. Se nærmere informasjon om dette i brukerhåndbøkene for de aktuelle skoleadministrative systemene.

Programområdekode Benyttes for personer som tar opplæring som:
xxxxx3Y— Praksiskandidat
xxxxx3G— Lærling med full opplæring i bedrift rett fra grunnskolen
xxxxx3G1– Lærling med full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxxx3G2– Lærling med full opplæring i bedrift etter Vg2
xxxxx3K— Lærekandidat med full opplæring i bedrift rett fra grunnskole
xxxxx3K1– Lærekandidat med full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxxx3K2– lærekandidat med full opplæring i bedrift etter Vg2

xxxxx = aktuell programområdekode

Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB som bruk i forbindelse med rapportering av offentlig statistikk.

Vi minner også om programområdekodene som skal benyttes i forbindelse med denne opplæringen:

Den enkelte fylkeskommune må informere sine skoler om det nye kodeverket.

Fagkoder for forberedende kurs (innføringskurs)

Det er opprettet fagkoder for minoritetsspråklige elever som går i forberedende kurs (innføringskurs).

De nye fagkodene er:

Fagkode Navn
AENG101 Engelsk skriftlig, forberedende min.språklig
AENG102 Engelsk muntlig, forberedende min.språklig
AKRO101 Kroppsøving, forberedende min.språklig
AMAT101 Matematikk, forberedende min.språklig
ANAT101 Naturfag, forberedende min.språklig
ANOR101 Norsk skriftlig, forberedende min.språklig
ANOR102 Norsk muntlig, forberedende min.språklig
ASAF101 Samfunnsfag, forberedende min.språklig
AFSP101 Fremmedspråk, forberedende min.språklig
AGEO101 Geografi, forberedende min.språklig
AHIS101 Historie, forberedende min.språklig
AFAG101 Uspesifisert fag, forberedende min.språklig
AFAG102 Uspesifisert fag, forberedende min.språklig
AFAG103 Uspesifisert fag, forberedende min.språklig

Alle kodene starter med for å knytte dette til AOLOV0J—- eller AOLOV0J-NM. Det er opprettet tre uspesifiserte fag som kan benyttes dersom de andre fagkodene ikke passer.

Fagkoden har ikke et fastsatt timetall. Den enkelte skole må derfor legge inn aktuelt timetall for hver enkelt elev. Se nærmere informasjon om dette i brukerhåndbøkene for de aktuelle skoleadministrative systemene.

Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB som bruk i forbindelse med rapportering av offentlig statistikk.

Vi minner også om programområdekodene som skal benyttes i forbindelse med denne opplæringen:

Programområdekode Programområde
AOLOV0J— Forberedende kurs (innføringskurs) for minorietsspråklige
AOLOV0J-NM Innføringskurs i norsk for minoritetsspråklige

Den enkelte fylkeskommune må informere sine skoler om det nye kodeverket.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!