Accessibility Tools

Til fylkeskommuner

Her finner du informasjon som omhandler fylkeskommunenes oppgaver og ansvar ifm. gjennomføring av eksamen.

Sist endret: 30. april, 2024

Veileder for gjennomføring av skriftlig eksamen våren 2024.

Skriftlig eksamen skal gjennomføres etter gjeldende regelverk og retningslinjer. Udir har det overordnede ansvaret, mens fylkeskommunene og skolene har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Fylkesdirektørene nedsatte en arbeidsgruppe med representanter fra alle fylkeskommunene til å utarbeide en veileder for å sikre en felles forståelse for alle nasjonale føringer knyttet til gjennomføring av eksamen.

Vedlagte veileder gjelder skriftlig eksamen våren 2024 for elever, voksne, deltakere og privatister. Veilederen er ment å være et rammeverk for fylkeskommuner, offentlige og private videregående skoler, og den gjelder både for eksamener som blir arrangert på skoler eller i leide lokaler.

Du finner veilederen her.

Ansvar for oppgaver og sensur i landssamarbeidet

Ved å åpne dokumentet i Excel eller PDF finner du ut:

  • Hvilke fylkeskommuner som har ansvar for oppgaveproduksjon og sensur i de ulike fagkodene for lokalt gitt skriftlig eksamen.
  • Hvilke fylkeskommuner som har sensuransvar for sentralt gitt eksamen lokal sensur.

Ansvarsfordelingen revideres før hver eksamensperiode.

Fagkoder

De fleste fagkodene innenfor avionikerfaget, flyfaget og romteknologi inngår ikke i landssamarbeidet. Unntatt er fagkodene AVI4003 og AVI4030.

Rutiner for påmelding etter fristen

Ved påmelding etter fristen i fag der det ikke er noen oppmeldte, må fylkeskommunen som har akseptert påmeldingen, selv utarbeide eksamensoppgave og administrere sensuren og klagesensuren

Oppgaveproduksjon

Oppgaveproduksjonen foregår i et lukket arbeidsrom der nemnden får tilgang til maler og retningslinjer. Det skal utarbeides eksamensoppgaver til alle fagkoder med oppmeldte kandidater innen oppmeldingsfristens utløp.

Rammeverk for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du under.

Årshjul for eksamen

Årshjulet beskriver oppgaver, ansvar og tidsfrister for fylkeskommunens eksamensarbeid knyttet til lokalt gitt skriftlig eksamen.

Årshjulet for eksamen 2024 finner du ved å trykke på lenken. Årshjul for eksamen i landssamarbeidet.

Beredskapsplan og melderutiner for lokal gitt eksamen

Beredskapsplanen og melderutiner som gjeldene fra og med våren 2024 for lokal gitt skriftlig eksamen finner du ved å følge denne lenken. Beredskapsplan til eksamen 2024

Felles nasjonale ressurser

Fylkene har frist for å sende inn forslag til endringer på nettbaserte hjelpemidler til eksamen innen 15. november. Eventuelle endringer vil tre i kraft til eksamensperiodene året etter.

Husk at alle fylker må teste sine egne forslag til nye nettressurser i sine eksamensløsninger før de foreslås!

Kontaktperson for nettressursgruppen:

Philip Kaspersen

Gjennomføring av eksamen

Hvis kandidaten opplever tekniske problemer i EPS/PGS under gjennomføring, og det er behov for å ta kontakt med brukerstøtte tjenestevei, bør vedlagte skjema fylles ut i eksamenslokalet. Skolen sender utfylt skjema til fylkeskommunen, som videresender det til Utdanningsdirektoratet.

Her finner du skjema for å melde behov for brukerstøtte ved lokalt gitt digital eksamen:

Ønsker du å gi tilbakemelding på lokalt gitte eksamensoppgaver i LK20 fag våren 2022?

Har du innspill til eksamensoppgavene og ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle gode eksamensoppgaver i fremtiden ber vi deg om å sende dine innspill her: https://forms.office.com/r/brbMpD051r

Tilbakemeldingene vil gå til fylkeskommunen og dens oppgavenemnder som er ansvarlig for å produsere eksamensoppgaver i faget.

Det er mulig å gi tilbakemeldinger frem til og med 30. juni 2022.

Brukerveiledning PGS - eksamen

Brukerveiledninger til PGS – eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#brukerstotte-og-hjelp

Spørsmål og svar

Her har vi samlet et utvalg aktuelle spørsmål og svar vi håper kan være til nytte.

Trykk på aktuelt tema i venstremenyen for å finne både spørsmål og svar.

Hva er PAS – eksamen på udir.no?

En tjeneste for å administrere sentralt og lokalt gitt skriftlig eksamen. Gjennomføringen skjer i PGS – eksamen. Du finner begge tjenestene på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.


Hva brukes PAS – eksamen til?

Å administrere eksamen (blant annet kandidatpåmelding, sensoroppnevning og andre eksamensforberedelser, sensurering og klagebehandling) for skoleadministrator, sensor, kommune, fylkeskommune og Fylkesmann.


Hvor får jeg brukerstøtte?

Brukerstøtte følger tjenestevei (skole > fylkeskommune/kommune> Utdanningsdirektoratet).


Hvor finner jeg brukerveiledning?

Du finner informasjon og filmer om utvalgte funksjoner på nettsiden https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#brukerstotte-og-hjelp


Hva bestemmer hvilken eksamensperiode jeg ser i PAS – eksamen?

PAS – eksamen forsøker å alltid vise deg det du har bruk for nå. Som skoleadministrator vil du f.eks. i september finne data fra våren hvis du velger «kandidatstatus og karakterer», men du finner data for høsten hvis du velger «påmeldingsoversikt». Hvis du har behov for å se data fra to forskjellige perioder, vil du finne en knapp til å bytte mellom dem.

Hvem oppretter nye brukere i PAS – eksamen?

Fylkesmannen oppretter rollen fylkeskommune.

Fylkeskommunen/kommunen oppretter en Skoleadministrator+ ved hver skole som har rettigheter til å opprette nye skoleadministratorer ved sin skole. Skoleadministrator kan registrere nye gruppeansvarlige.


Hvordan får jeg tilgang til PAS – eksamen?

Du som er bruker logger deg på med ID-porten eller Feide på eksamen.udir.no.


Hva gjør jeg om jeg ikke får logget på eller ikke har elektronisk ID?

Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten/Feide.


Gjelder påloggingen også under gjennomføringen i PGS – eksamen?

Ja, for deg som har en rolle i PAS – eksamen.
For kandidater henter skoleadministrator påloggingsinformasjon i PAS eller kandidaten kan logge seg på med Feide.


Kan gruppeansvarlig logge på PAS – eksamen?

Nei, gruppeansvarlig kan bare logge på i PGS – eksamen for å monitorere kandidater. Hvis brukeren skal gjøre noe mer enn å monitorere kandidater i PGS – eksamen, trenger hun/han rolle som Skoleadministrator.

Hvordan melder jeg på kandidater?

Dersom du bruker et skoleadministrativt system kan du bruke det til påmeldingen. Dersom dette ikke fungerer, tar du kontakt med den som er ansvarlig for brukerstøtte for ditt system.


Hva gjør jeg hvis kandidatimporten feiler?

Du har tilgang til en feilrapport i PAS – eksamen som beskriver hva som gikk galt og om hele importen feilet eller bare noen kandidater. Du kan registrere de som feilet direkte i PAS – eksamen eller gjøre hele importen på nytt.


Må jeg bruke et skoleadministrativt system for å melde på kandidater?

Nei, du kan melde på kandidater direkte ved å registrere dem i PAS – eksamen.


Hva gjør jeg hvis ikke kandidaten har fødselsnummer?

Du kan bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding, eller fiktivt fødselsnummer fra Vigo. Hvis kandidaten ikke har dette, kan du generere et fiktivt fødselsnummer i PAS – eksamen. Dette nummeret er på et eget format på 13 siffer, og kan ikke overføres til andre systemer.


Hvor finner jeg mer veiledning om å melde på kandidater?

Se filmen ved å trykke på denne lenken https://vimeo.com/151505387

Hvor finner skoleadministrator veiledning om eksamensdagen?

Skoleadministrator kan hente eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og -passord og hente dagspassord i PAS – eksamen. Du kan se en film om hvordan skoleadministrator gjør det ved å trykke på lenken https://vimeo.com/145125948.


Skal kandidatene logge seg på PAS – eksamen?

Kandidatpåloggingen er via nettsiden https://pgsa.udir.no.


Hva trenger kandidaten for pålogging på eksamensdagen?

  • Enten brukernavn og passord som skoleadministrator henter i PAS – eksamen
  • Eller Feidebruker og sin vanlige Feidepålogging.

Hvordan bekrefter skolen identiteten til kandidaten på eksamensdagen?

  • Enten ved å skrive dagspassordet på kandidatens pc etter at kandidaten har logget inn.
  • Eller ved å bekrefte i kandidatmonitor etter at kandidaten har logget inn.

Hvis kandidaten logger inn med Feide, trenger de da mobiltelefon?

Nei – det kreves av Feidebrukere som skal administrere eksamen, men ikke av kandidater.


Kan kandidaten logge inn via ID-porten?

Nei, kandidaten skal logge seg på i PGS – eksamen.


Vi får ikke tilgang til PAS – eksamen. Hva kan feilen være?

Sjekk med IKT-ansvarlig at nødvendige oppdateringer er utført for våreksamen. Du finner tekniske krav ved å trykke på lenken https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#tekniske-krav.


Kandidatene får ikke lastet ned eksamensoppgaven i PGS – eksamen.

Skolen (for sine elever) og fylkeskommunen (for privatister) må selv sørge for å trykke opp eksamensoppgavene og ha disse tilgjengelig i eksamenslokalet. Oppgavene gjøres tilgjengelig i PAS – eksamen 14 dager før første skriftlige eksamen.


Kandidatene får ikke lastet opp eksamensbesvarelsen i PGS – eksamen.

Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere besvarelsen på:

  • Gruppeansvarlig/Skoleadministrator kan ta imot filen og laste den opp/levere den på vegne av kandidaten i kandidatmonitor.
  • Skolen kan skrive ut besvarelsen og sende den til sensor med posten.
  • Hvis det gjelder mange besvarelser, kan gruppeansvarlig/skoleadministrator bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGSA.

Hvorfor er det ikke mulig å registrere adresse på fagpersoner?

Fagpersonen registrerer adressen selv når hun/han blir oppnevnt som sensor.

Hvordan kan jeg legge til faglærer som førstesensor?

Du må registrere faglærer på elevpartiet direkte i PAS via knappen Legg til faglærer i applikasjonen Påmeldingsoversikt. Det skal registreres faglærer på alle partier der elever trekkes ut til lokalt gitt skriftlig eksamen.

Hva gjør sensor med todelte eksamensbesvarelser hvor bare den ene deloppgaven er i PAS – eksamen?

Ved todelt eksamen, kan sensor motta begge deler digitalt, begge deler på papir eller en del papir og en del digital. Dersom sensor er usikker på om hele besvarelsen er mottatt, må han/hun ta kontakt med skolen.


Hva skjer med besvarelsesoversikten når jeg bruker en skjerm med svært lav oppløsning eller høy zoom?

Kolonnene for skole og kandidatgruppe kan forsvinne, fordi det ikke er nok plass til dem. Du kan i stedet finne informasjon om skole og kandidatgruppe ved å trykke på kandidatnummeret.

Du kan lese mer om sensur under menyvalget Informasjon om sensur og klagebehandling denne siden.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!