Accessibility Tools

Til deg som skal ta eksamen

Er du elev i videregående opplæring og skal ta eksamen, må du ta kontakt med din skole for nærmere informasjon om eksamen.

Er du privatist og skal melde deg opp til eksamen, må du ta kontakt med fylkeskommunene du skal melde deg opp til eksamen i. Oppmeldingen til eksamen for privatister gjøres i Privatistportalen. Du finner den ved å følge denne lenka: InSchool Privatist (visma.no)

Sist endret: 10. april, 2024

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Alle eksamensoppgaver og eksamensveiledninger for sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen etter LK20 finner du ved å følge denne lenken: Finn eksamensoppgaver (udir.no)

 

Slik forbereder du deg

Har du fått med deg hva du burde gjøre i forkant av eksamensdagen? Hvis ikke, se denne videoen:

Datoer for skriftlig eksamen

I eksamensplanen finner du eksamensdatoer for de ulike fagene. Datoer for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du ved å klikke på denne lenken Administrere eksamen (udir.no)

Datoer for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du ved å klikke på eksamensplaner under.

Enkelte fag har forberedelsesdag dagen før eksamen. Forberedelsedel til eksamen publiseres på nettsiden Eksamensinformasjon – Kandidat – Udir.no kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Her er en oversikt over eksamensdatoer for lokalgitt skriftlig eksamen våren og høsten 2024

Hjelpemiddelordningen

I de aller fleste fag er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra åpent internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Du kan lese mer om hjelpemidler på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen fag avviker fra denne regelen ved at det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, eller at det er spesielle hjelpemidler som kreves for å løse eksamensoppgaven. Du som skal ta eksamen kan sjekke hvilke krav det er til hjelpemidler og utstyr for eksamen i ditt fag ved å følge denne lenken Forside – Kandidat – Udir.no  Søk etter ditt fag ved å nytte fagkode eller fagnavn.

For deg som administrerer eksamen finner du en oversikt over hjelpemidler i de ulike fagene i eksamensplanen i Prøve og administrasjonssystemet (PAS)

For fag som gjennomføres i nytt eksamens og prøvesystem, kreves det at kandidaten bruker egen pc med nødvendig og oppdatert programvare. Se mer informasjon ved å følge denne lenken.

Nettressurser

Hjelpemiddelordningen til skriftlig eksamen

Den raske utviklingen av kunstig intelligens og stadig mer avanserte hjelpemidler skaper utfordringer i gjennomføringen av eksamen i videregående skole. Utdanningsdirektoratet arbeider sammen med fylkeskommunene for å finne gode løsninger for å hindre at kandidatene nytter ulovlige hjelpemidler under skriftlig eksamen. Dette for å sikre en god og rettferdig eksamen for alle. Et av tiltakene som blir innført er at fylkeskommunene har besluttet å redusere antall tilgjengelige nettsteder i den nasjonale nettressurslisten. I tillegg vil ressursene som står i listen bli kvalitetssikret helt frem til eksamen. Dersom det underveis i kvalitetssikringen oppdages feil eller at nettressursene inneholder ulovlige hjelpemidler som kunstig intelligens, vil disse kunne bli trukket fra listen.

Endring 26.02.2024: Vi har blitt gjort oppmerksom på at trinket.io ikke er et lukket programmeringsmiljø, men at det er mulig å gjøre kall fra et program du skriver i trinket  og ut på internett. Da kan man i prinsippet kommunisere, bruke KI og hvilke som helst ressurser man har lyst til å bruke, bla legge inn ledetekster og bruke chatGPT direkte inne i trinket.io Vi har derfor vært nødt til å fjerne nettsiden fra den nasjonale felleslisten.

Endring 10.04.2024: Den tyske nettordboken «Duden Wörterbuch» har vært på den nasjonale felleslisten over tillatte nettressurser i lang tid. Nylig la de til en ny funksjonalitet som dessverre gjør at ordboken ikke lenger kan være en tillatt nettressurs under skriftlig eksamen. Det er nå mulig å bestille et abonnement som gir eksamenskandidaten tilgang til KI-basert hjelp til tekstproduksjon. Verktøyet vil f.eks kunne reformulere hele tekstavsnitt. Dette er en tilleggstjeneste fra Duden som man må abonnere på, men for øyeblikket kan man teste tjenesten ut gratis i 7 dager uten å oppgi betalingsinformasjon. Det vil da være svært enkelt for en eksamenskandidat å aktivere tjenesten f.eks dagen før eksamen og så ha tilgang under eksamen. Vi er derfor nødt til å fjerne «Duden Wörterbuch» fra den nasjonale felleslisten. Listen som ligger på Novari IKS sine eksamenssider er oppdatert 10.04.24.

Nettressurslisten for eksamen våren 2024 finner du ved å følge denne lenken.

Nettressurslisten i txt format finner du ved å følge denne lenken.

Du finner mer informasjon om nettressurser på Udir sine sider ved å trykke på denne lenken

Har du spørsmål til nettressurs listen, ta kontakt med eksamenskontoret i din fylkeskommune eller send en epost til:

Du kan lese mer om tiltak for å sikre en trygg og rettferdig eksamen i pressemeldingene fra Udir den 13.02.2024. Du finner den ved å følge denne lenken.

Sensur av skriftlig eksamen

Fellessensur våren 2024 er 18., 19., 20. og 21. juni.

Da snakker sensorene sammen for å fastsette endelige eksamenskarakter.

  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren har ansvaret for å oppnevne sensorer.
  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur skal prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkeskommunen er ansvarlig for å oppnevne sensorer.
  • For lokalt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur skal prøvesvar sensureres av to sensorer, hvor den ene av sensorene kan være kandidatens faglærer. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppnevne sensorer.

Du kan lese mer om sensur ved å følge denne lenken: Sensurere eksamen (udir.no)

Klagebehandling

Dersom du ønsker å klage på resultatet av skriftlig eksamen sendes klagen til eksamensskolen. Klagen må sendes innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Eksamensskolen registrerer klagen. Alle ordinære klager må være registrert hos ansvarlig statsforvalter eller fylkeskommune innen oppsatte frister.

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Du kan lese mer om klagebehandling ved å følge denne lenken: Administrere eksamen (udir.no)

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!