Accessibility Tools

Nominert til digitaliseringsprisen: Juridisk arbeid om roller og ansvar mellom kommunal sektor og staten

Kommunal sektor og Kulturtanken er nominert til digitaliseringsprisen for sitt arbeid med utforming av avtaler og juridiske rammebetingelser i løsninger som staten eier og kommunal sektor bruker. Dette arbeidet skaper presedens for utvikling og bruk av nasjonale felles saksbehandlingsløsninger for stat, fylkeskommuner og kommuner. Anne Mette Dørum, som nå jobber i Novari IKS, har vært helt sentral i arbeidet og omtales særskilt i nominasjonen.

Tjenesten som er nominert er resultatet av et tett og godt samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og Kulturtanken om utforming av avtaler og juridiske rammebetingelser for kommunal sektors bruk av DKS-portalen. DKS-portalen eies av Kulturtanken og brukes av kommunal sektor. Anne Mette Dørum, som da jobbet som spesialrådgiver i KS, men som nå jobber som spesialrådgiver i Novari IKS, ledet dette arbeidet.

Når kommunal sektor skal ta i bruk felles saksbehandlingssystem som staten eier, er det en grunnleggende forutsetning for godt samarbeid og etterlevelse av lov- og regelverk at partene sammen blir enige om avtaleverket og juridiske rammebetingelsene for bruk av systemet.
Avtalestrukturen som ble utformet mellom kommunal sektor og Kulturtanken, ble utviklet i fellesskap, og den ivaretar krav etter Personvernforordningen, arkivloven, forvaltningsloven, offentleglova og relevante særlover. Avtalene er også godt balansert når det gjelder plassering av roller og ansvar mellom Kulturtanken som systemeier og kommunal sektor som brukere av systemer, og regulerer samarbeidet mellom forvaltningsaktørene.

Avtalestrukturen består av

Dette er en god kandidat for digitaliseringsprisen, fordi den gir store gevinster for brukerne, har et høyt gevinstpotensial for alle forvaltningsorganer og gjenbruk av avtalene kan bidra til å effektivisere hele forvaltningen.

bilde av anne mette dørum
Anne Mette Dørum

– Jeg er veldig glad for at et juridisk arbeid nomineres til Digitaliseringsprisen, det vil forhåpentligvis føre til at den juridiske samhandlingsevnen blir mer vektlagt i prosjekter sier Anne Mette Dørum. -Avtaleverket vi utarbeidet, er en god mal for utforming av tilsvarende avtaler ved utvikling og bruk av felles saksbehandlingssystemer som staten eier og kommunal sektor bruker. Arbeidet med avtaler og juridiske rammebetingelser for fellesløsningene avgjørende for å realisere Digitaliseringsstrategien og støtte sammenhengende digitale tjenester understreker hun.

Det er FRID IKS sammen med fylkeskommunenes arkivledernettverk som har nominert dette juridiske arbeidet til digitaliseringsprisen. Begrunnelsen er at FRID IKS vurderer dette som et godt avtalegrunnlag for bruk ved fremtidig utvikling av nasjonale felles saksbehandlingssystemer. Arkivledernettverket mener at de arkivfaglige rammene er godt ivaretatt i avtaleverket, og håper med nominasjonen at avtalene som understøtter nasjonale felles saksbehandlingssystemer får oppmerksomhet, slik at statlige aktører og andre som utformer fellesløsninger, tar utgangspunkt i disse avtalene når de skal utforme nye avtaler.

– Takk til Anne Mette Dørum som har bistått Kulturtanken, Viken fylkeskommune og resten av kommunal sektor i hele prosessen, sier Anne Eid, digital seniorrådgiver og porteføljeforvalter i FRID IKS. -Anne Mette Dørum har drevet frem dette avtaleverket som vi nå mener at skaper presedens, og som heretter bør være mal når andre avtaler skal utformes ved utvikling av nasjonale felles saksbehandlingsløsninger for forvaltningen.

Anne Mette Dørum har også skrevet en masteroppgave i forvaltningsinformatikk på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo om “Organisering av roller og ansvar ved behandling av personopplysninger som involverer både stat og kommune” Den kan du lese her.

Vi i Novari IKS  gratulerer Anne Mette med nominasjonen.

Fra tidligere er Visma InSchool, hvor Novari IKS er en viktig aktør, også nominert. Les mer om det her.

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn