Accessibility Tools

Lansering av nye Qlik-apper for skoleledere og administratorer

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Verktøyet brukes innenfor seksjon utdanning på tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skoleområdet.

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Verktøyet brukes innenfor seksjon utdanning på tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skoleområdet 

I verktøyet Qlik kalles visningene for applikasjoner (apper). I Novari IKS finnes det et team (Qlikteamet) som utvikler og drifter sentrale (nasjonale) apper i samråd med representanter fra fylkeskommunene. Appene brukes blant annet som kontroll- og arbeidsverktøy, framskriving og beslutningsgrunnlag, og til rapportering og statistisk analyse i fylkeskommunene. 

Fredag 19. januar leverte Qlikteamet årets første lansering; to nye apper til Qlik-brukerne på skoleområdet, dvs. til ansatte i fylkesadministrasjonen (skole) og skoleledere. 

De nye appene er verktøy for analyse av en rekke indikatorer, blant annet måltall og indikatorer knyttet til første halvårsvurdering som er aktuelt på denne tiden av skoleåret. 

Det blir flere lanseringer fra Novaris Qlikteam i løpet av året. 

Tekst: Marie Skåra Graarup

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn