Accessibility Tools

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system laget for videregående skoler. Dette er en skyløsning for foresatte, elever, lærere og administrasjon i videregående skole, voksenopplæring og fagskole.
Sist endret: 7. mars, 2024

VIS er en stor del av elevenes skolehverdag. De ser viktig informasjon, slik som timeplan, fravær, anmerkninger, karakterer med mer og får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Elevene kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger.

VIS systemet har mange integrasjoner med viktige sidesystemer som blant annet HR, lønn, VIGO med flere. VIS er også integrert med privatistportalen.

Det skoleadministrative systemet Visma InSchool er implementert i alle fylkeskommuner.

Novari IKS har etablert en forvaltningsorganisasjon som sammen med Visma skal forvalte løsningen fremover.